Σεβαστή Θεοδοσίου


Η Σεβαστή Θεοδοσίου είναι Πληροφορικός (ΠΕ19) με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών με αντικείμενο το Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E-commerce) και υποψήφια διδάκτορας στο Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Το 2011 αποφοίτησε από την Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) και απέκτησε παιδαγωγική επάρκεια. Ασχολείται με την ανάπτυξη λογισμικού και εφαρμογών διαδικτύου από το 2004 και παράλληλα εργάζεται ως αναπληρώτρια εκπαιδευτικός στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και σε Ιδρύματα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) και ως επιμορφώτρια σε σεμινάρια. Τα ενδιαφέροντά της αφορούν την ένταξη των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην εκπαιδευτική διαδικασία και ειδικότερα την αξιοποίηση εκπαιδευτικών λογισμικών, τεχνολογιών Web 2.0 και Σοβαρών Ψηφιακών Παιχνιδιών. Έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα που άπτονται των ερευνητικών της ενδιαφερόντων και συνεργάζεται με το Εργαστήριο Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Έχει δημοσιεύσεις σε πρακτικά συνεδρίων και σε συλλογικούς τόμους.