Αναστασία Μαβίδου


Η Αναστασία Μαβίδου είναι πτυχιούχος του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (2010) και του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του ίδιου τμήματος (2014) με τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής: Παιδαγωγικό Παιχνίδι και Παιδαγωγικό Υλικό στην Πρώτη Παιδική Ηλικία» με εξειδίκευση στο ψηφιακό παιδαγωγικό υλικό. Αποτελεί μέλος του Εργαστηρίου Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής του Π.Θ. από τον Φεβρουάριο του 2014, καθώς και μέντορας στο πλαίσιο της Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών/ριών για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. Στα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται θέματα που αφορούν την εφαρμογή καινοτόμων εκπαιδευτικών προσεγγίσεων στην προσχολική ηλικία, όπως η διαφοροποιημένη διδασκαλία, την εκπαίδευση υποψήφιων εκπαιδευτικών, κλπ. Έχει πάρει μέρος σε ερευνητικά προγράμματα και έχει προφορικές ανακοινώσεις και δημοσιεύσεις σε τόμους πρακτικών ελληνικών και διεθνών συνεδρίων, καθώς και σε αναγνωρισμένα διεθνή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά.