Πρακτικές για την αντιμετώπιση της αδυναμίας ανταπόκρισης των παιδιών σε διδακτικές επισκέψεις

Πρακτικές  για την αντιμετώπιση της αδυναμίας ανταπόκρισης των παιδιών σε υλικές απαιτήσεις του σχολείου (δωρεάν είσοδος  σε θεάματα  και  επισκέψεις στους οικονομικά ασθενέστερους μαθητές ή  κάλυψη των εξόδων αυτών από το σχολείο, διαπραγμάτευση για μείωση του κόστους μεταφοράς των μαθητών σε εξωσχολικές δραστηριότητες)
-Μείωση αριθμού διδακτικών επισκέψεων (με κριτήριο την αναγκαιότητα τους)
- Επιλεκτική επιλογή επισκέψεων (με κριτήριο την ποιότητα τους)
-Διαπραγμάτευση για μείωση του κόστους μεταφοράς των μαθητών σε επισκέψεις
- Δωρεάν είσοδος σε θεάματα / επισκέψεις. Διαπραγμάτευση για προσφορά δωρεάν εισόδο σε θεάματα / επισκέψεις σε οικονομικά ασθενέστερους μαθητές.
- Κάλυψη εξόδων για εξωσχολικές δραστηριότητες οικονομικά ασθενέστερων μαθητών  από το σχολείο.
-Διερεύνηση αιτιών αποχής των παιδιών σε εξωσχολικές δράσεις με οικονομικό κόστος
«Δεν μπορούμε να ζητάμε τη μια 5 ευρώ, την άλλη 4…, την άλλη 3 ευρώ. Τι κάνουμε λοιπόν; Ως λύση αντιμετώπισης, γνωρίζοντας το πρόβλημα, μειώνουμε από τις διδακτικές επισκέψεις. Δεν είναι 3, είναι μια, δυο. Οι επισκέψεις κοιτάμε να είναι οικονομικά προσιτές. Δηλαδή, πηγαίνουμε μόνο στα πολύ πολύ απαραίτητα μέρη που έχουν πρόγραμμα, να μην επιβαρύνουμε το μαθητή. Να έχει μόνο τη μεταφορά».
«Βέβαια, υπάρχουν διδακτικές επισκέψεις, όπως ας πούμε, για την τετάρτη, που είναι η Βεργίνα, που πρέπει να γίνει… Τι κάνουμε γι αυτό το ζήτημα. Άρα λοιπόν κάνουμε επιλογή των επισκέψεων. Δε θα πάμε σε ένα θέατρο, που λέμε, αμφιβόλου περιεχομένου. Θα είναι ένα θέατρο του … Βασιλικού θεάτρου, των Λαζαριστών, όπου το παιδί θα δώσει 10 ευρώ, αλλά θα πιάσουν τόπο τα χρήματά του»
«Άλλη μέθοδος είναι ότι υπάρχει πολύ σκληρό παζάρι από μένα, γιατί από τότε που ανέλαβα η διαχείριση και η εκπροσώπηση του σχολείου, γίνεται κεντρικά. Δηλαδή υπάρχει ένας… εκπρόσωπος, ένας αντιπρόσωπος και στη διαπραγμάτευση στη μεταφορά με τον λεωφορειούχο, παλαιότερα δεν υπήρχε αυτό, π.χ. ένας εκπαιδευτικός έκλεινε με το ένα λεωφορείο, άλλος με το άλλο, άλλος με το άλλο… αυτό δημιουργούσε μέσα σε όλα και ένα θέμα άλλου αντιτίμου. Δηλαδή μια οικογένεια έχει δυο παιδιά, το ένα παιδί πήγαινε με τρία ευρώ στο μουσείο και το άλλο με τέσσερα. Άρα τώρα κεντρική προσφορά, γίνεται από μένα προς τα λεωφορεία, άρα το κόστος πέφτει πάρα πολύ».
«Υπάρχει μεγάλη οικονομική προδιαπραγμάτευση και έχω δηλώσει σαφώς φορείς, ιδρύματα που μπορούν να προσφέρουν θεάματα και δράσεις ότι οπωσδήποτε θα δεχθούν έναν αριθμό μαθητών, οικονομικά ασθενέστερο. 10%, 15%; Έχω αποκλείσει δηλ. επιλογές γιατί κάποιοι θεωρούν ότι μπορούν σε αυτά τα χρόνια της κρίσης και της οικονομικής ένδειας, θεωρούν ότι μπορούν να είναι άκαμπτοι. Θα παρακολουθήσουμε άλλο θέατρο, απλό είναι. Εάν δε δεχθούν αυτά τα 15 παιδιά, τα 10 παιδιά, ανάλογα».
«ο άλλος τρόπος είναι ότι επειδή κανένα παιδί δε θέλω να χάσει το όφελος αυτής της πολιτιστικής, πνευματικής επίσκεψης, από εκεί και πέρα το καλύπτουμε εμείς, το καλύπτει το σχολείο»
«φέτος τρεις μητέρες έχουν έρθει έτσι, πραγματικά με δάκρυα στα μάτια, και ζητούν μια διέξοδο….. τις διαβεβαίωσα ποιες επισκέψεις θα είναι δωρεάν, από το σχολείο, που το σχολείο ξέρετε δεν είναι ένας φορέας που έχει οικονομική … υποστήριξη… ξέρετε πολύ καλά, υπάρχει σχολική επιτροπή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, υπάρχει ένα budget, το οποίο μοιράζεται στα σχολεία».
«Όταν κάποιο παιδί λέει δε θα έρθει (στην εξωσχολική δραστηριότητα), ο δάσκαλος το διερευνάει. Έχουμε θέλω να σας πω την κουλτούρα της κρίσης. Επειδή είμαστε τώρα υποψιασμένοι, θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε αν είναι για το οικονομικό ή για άλλους λόγους».

Νομός υλοποίησης: 
Θεσσαλονίκη