Ημερίδα «Η πράξη της ανάγνωσης και η δημιουργική γραφή στη Λογοτεχνία»

 1. Η Επιστημονική Επιτροπή του Ομίλου  με την ολοκλήρωση μιας σειράς συναντήσεων, ανταλλαγής απόψεων και προβληματισμού, πήρε την απόφαση να προχωρήσει στη διοργάνωση ευρείας συνάντησης – ημερίδας με θέμα: «Η πράξη της ανάγνωσης και η δημιουργική γραφή στη Λογοτεχνία» και άξονες προβληματισμού τα ακόλουθα ερωτήματα:
  • Ποιο είναι το περιεχόμενο του όρου «ανάγνωση»;
  • Η ανάγνωση ενός λογοτεχνικού κειμένου είναι αποκλειστικά ατομική, μοναχική πράξη; Μπορεί να νοηθεί ως συλλογική διαδικασία;
  • Ποια είναι η σχέση της λογοτεχνίας με τις άλλες τέχνες; Μπορεί ένα λογοτεχνικό κείμενο να μεταγραφεί σε άλλους κώδικες;
  • Ποιο είναι το περιεχόμενο του όρου «δημιουργική γραφή» και ποια είναι η σχέση της με τη λογοτεχνία; Είναι σχέση μαθητείας; Είναι σχέση ανταπόκρισης;
  • Μπορούν να συνδεθούν η πράξη της ανάγνωσης και η δημιουργική γραφή με τη διδασκαλία του μαθήματος της Λογοτεχνίας;
Νομός υλοποίησης: 
Αττική
Κατηγορία: 
Ομιλία