ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ - Encouraging creative thinking.

Πραγματοποιήθηκε κατάρτιση ενός εκπαιδευτικού πάνω σε μεθόδους που βοηθούν στην ανάπτυξη της κριτικής και δημιουργικής σκέψης. Τα πλεονεκτήματα είναι η διερεύνηση διαφορετικών οπτικών και απόψεων πάνω σε μια κατάσταση ή ένα project, η σωστή διατύπωση ερωτημάτων (ως εργαλείο μάθησης), η οργάνωση της σκέψης προς τον στόχο, η βελτίωση της επικοινωνίας, η ανάπτυξη της δημιουργικής σκέψης και η βελτίωση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων και επίλυσης προβλημάτων. Το πρόγραμμα περιελάμβανε τις παρακάτω ενότητες: (1) Εισαγωγή στις δημιουργικές δεξιότητες σκέψης, (2) Σκιαγράφηση της Νευροβιολογίας και της δημιουργικής διαδικασίας / Αξιολόγηση, (3) Διδάσκοντας τη Δημιουργική Σκέψη, (4) Νοητικά εμπόδια, (5) Τύποι νοημοσύνης, Μαθησιακά Στυλ, (6) Καλλιεργώντας την πολιτισμική ανοχή, (7)  USIT / Θέατρικές Δραστηριότητες, (8) Η σημασία της διάθεσης και μεταγνώση, (9) Ταξινόμηση του Bloom και ο σχεδιασμός δημιουργικών εργασιών, (10) Καλές ερωτήσεις, (11) Εργαστήρια και παρουσιάσεις.
 

Νομός υλοποίησης: 
Θεσσαλονίκη
Κατηγορία: 
Σεμινάριο