ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ, Creativity in teaching and learning by using ICT

Επιμόρφωση ενός εκπαιδευτικού σε πρόγραμμα για τη χρήση νέων τεχνολογιών web 2.0 στην καθημερινή του πρακτική μέσα στην τάξη με πρακτικό και ρεαλιστικό τρόπο, με στόχο να βελτιωθεί και στη συνέχεια να διαχυθεί η ικανότητα ενσωμάτωσης της τεχνολογίας στη διδασκαλία.  Οι ενότητες που πλαισίωσαν τα μαθήματα επιμόρφωσης αφορούσαν τα εξής: (1) παρουσίαση της Quarter Mediation, των δραστηριοτήτων της και σχετικά σχέδια εργασίας. Ευρωπαϊκή έκθεση, (2) Παρουσίαση των συμμετεχόντων οργανισμών. Παρουσίαση του συστήματος εκπαίδευσης στις κάτω χώρες και στις χώρες των συμμετεχόντων. Εφαρμογή SCHRATCH, (3) WIGGIO – Πώς να χρησιμοποιούνται οι ΤΠΕ στην εκπαίδευση για βελτίωση των επικοινωνιακών διαδικασιών στη διδασκαλία και τη μάθηση. Calameo. Πρακτικά εργαστήρια στο De Drentse Archief ως καλές πρακτικές στη χρήση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Εφαρμογή PREZI, (4) Καλές πρακτικές στη χρήση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση στη δημόσια βιβλιοθήκη του Assen. QR PROJECT και εκπαιδευτικές εφαρμογές. SOCRATIVE. Επίσκεψη στο Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών. Εφαρμογές αυξημένης ευαισθησίας και παρουσίαση: «Καινοτόμα διδασκαλία, μάθηση και ανάπτυξη αναλυτικού προγράμματος με τη χρήση των ΤΠΕ, (5) Σχέδιο GLOGSTER «κυνήγι θησαυρού» ως παράδειγμα καλής πρακτικής για τη χρήση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση με τη χρήση εργαλείων web2.0 στην τάξη, (6) Σχέδιο GLOGSTER «κυνήγι θησαυρού» – Εκμάθηση και πρακτικά εργαστήρια στη χρήση του STOP MOTION και του MOVIE MAKER. Επίσκεψη σε σχολείο και γνωριμία με τα συστήματα ΤΠΕ που χρησιμοποιούνται από τα σχολεία στις Κάτω Χώρες. Αξιολόγηση.

Νομός υλοποίησης: 
Θεσσαλονίκη
Κατηγορία: 
Σεμινάριο