«ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ TABLET ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ», Erasmus+ «Tap-Swipe-Pinch»

Επιμορφωτική κατάρτιση μιας εκπαιδευτικού στη χρήση tablets ως καινοτόμα διδακτική πρακτική με στόχο την αξιοποίηση του ψηφιακού υλικού σε όσο το δυνατόν περισσότερα εκπαιδευτικά αντικείμενα, ενώ παράλληλα διδάχτηκε πώς να εμπλέκει τους μαθητές/τριες στο  να ασχοληθούν οι ίδιοι με την ανάπτυξη τέτοιων εφαρμογών, ως εφόδιο στην μαθησιακή, ακαδημαϊκή και μετέπειτα επαγγελματική τους πορεία. Επιπλέον υπήρξε επιμόρφωση προς την κατεύθυνση της ψηφιακής εκμάθησης με την επαφή με εργαλεία, μεθόδους, υλικό και καλές πρακτικές που παρουσίασαν εκπαιδευτές από όλη την Ευρώπη, δημιουργώντας ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον σύγχρονο και ελκυστικό για τους μαθητές. Εφαρμογή Google Drive. Χρήση νοητικών χαρτών, δημιουργία ηλεκτρονικού βιβλίου. Ψηφιακός χώρος εργασίας. Μοίρασμα, συλλογή και ανασκόπηση εργασιών των μαθητών στο τάμπλετ. Φωτοιστορίες. Σκέψη και κώδικες ερωταποκρίσεων. Παραγωγή βίντεο.Αναδιαμόρφωση τάξης. Αξιολόγηση των εργασιών των μαθητών στα τάμπλετ της τάξης. Υποστήριξη παιχνιδιών. Κοινωνική μάθηση. Πώς να αναπτύξεις τη συνήθεια για τη χρήση τάμπλετ στην τάξη. Εφαρμογές των τάμπλετς στο εκπαιδευτικό πλαίσιο. Σχεδιασμός, και συγγραφή δειγματικών διδασκαλιών οι οποίες προτάσσουν τη χρήση των τάμπλετ. Σχεδιασμός, δημιουργία και απεικόνιση ενός συγκεκριμένου μαθήματος του αναλυτικού προγράμματος εμπλέκονοτας εφαρμογές τάμπλετ. Ενσωμάτωση στρατηγικών και της τεχνολογίας των τάμπλετ στο αναλυτικό πρόγραμμα. Βασικές δεξιότητες στην παπραγωγής μέσων με τη χρήση εφαρμογών (Φωτοιστορίες, google drive), δεξιότητες στην παραγωγή βίντεο, η σημασία της ποιότητας. Παραγωγή, επεξεργασία, έκδοση και μοίρασμα. Ιδιωτικότητα. Ένα εύρος ελεύθερων εφαρμογών που καλύπτουν διαφορετικό περιεχόμενο και δραστηριότητες για την υποστήριξη της μάθησης, της επικοινωνίας και της αυτοαξιολόγησης.

Νομός υλοποίησης: 
Θεσσαλονίκη
Κατηγορία: 
Σεμινάριο