ΙΑΤΡΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Γ.Ν. Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ/ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Απευθύνεται σε Παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας και σε έφηβους μέχρι και 18 ετών και τις οικογένειές τους. 
Διαγνωστική διερεύνηση - αντιμετώπιση της Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής- Υπερκινητικότητας. Ατομική θεραπευτική βοήθεια (ψυχοθεραπευτική, παιδαγωγική, λογοθεραπευτική, εργοθεραπευτική), οικογενειακή ή συνδυασμός, ομαδική θεραπεία. Συνεργασία με σχολεία και υπηρεσίες, εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες. 

Στοιχεία επικοινωνίας: 
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2310515655 , 2310535537 Fax: 2310517189
Νομός υλοποίησης: 
Θεσσαλονίκη
Κατηγορία: 
Ψυχολογική υποστήριξη
Ιατρική υποστήριξη
Πλαίσιο φορέα: 
Δημόσιος φορέας
Είδος υποστήριξης: 
Συμβουλευτική / Ενημέρωση
Ιατροφαρμακευτικά
Εκπαιδευτική βοήθεια